Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Matilde Valeriana Ridocci Garcia

Identificació:Pedagoga, escriptora, pintora
Data de naixement:setembre de 1843
Data de defunció:juliol de 1922
Relacions familiars:Filla de Peregrin Ridocci, comerciant de Xàtiva, i de M. Concepción García Escorcia. Néta, per part de pare, de José Ridocci, de Vanvrone (Italia) i de Dolores Magro, de Yecla. Néta, per part de mare, d'Antonio García i Cayetana Escorcia.
Va tenir tres germanes i un germà: Concepción, Peregrín, Dolores i Adela.
Casada amb Peregrín Bayarri.
Nascuda a:Xàtiva
Costera
Lloc de defunció:Xàtiva
Costera
Llocs de vinculació:València
Castelló
Condició Socio-Econòmica:
 • Activitat_Lliberal
  pedagoga
 • Artesana_Artista
  pintora
Condició Jurídico Etnica:
 • Casada
Biografia:

De família de comerciants italians instal·lats a Xàtiva, va estudiar Magisteri a la Normal Femenina de València, on aconsegueix el títol de mestra elemental. Exerceix a l’escola pública de Teulada i d’ací passa a treballar de segona mestra a l'Escola Superior Normal de València (1869), lloc de treball que hagué d'abandonar per motius familiars.

Entre 1878 i 1893, després d’haver superat una oposició, treballa de mestra de l'Escola superior de xiquetes de Xàtiva, i el 1899 obtingué una plaça en l'Escola Normal, com a professora numerària, per oposició. És nomenada directora del centre a l'any següent. El 1917 permuta amb la professora Carmen Cervera Torres i es trasllada a la Normal Femenina de Castelló on impartirà l’assignatura de Matemàtiques fins a la seua jubilació.

Fou, doncs, directora de la Normal femenina entre 1900 i 1909, uns anys força conflictius pels debats establerts entre església-estat al voltant de l’expulsió dels ordres religiosos del territori espanyol i que gaudiren d’un especial relleu a València. Del seu pas per la direcció de la Normal destaca la important adquisició de material científic, amb un complet laboratori de fotografia a disposició de les alumnes, o l’aprovació, per part del Claustre per ella presidit, de posar en pràctica mesures pedagògiques renovadores: avaluació contínua, diari de classe, millora dels estudis de Magisteri ampliant-los a quatre anys.

D’ideologia cristiana, que es reflecteix en els textos científics, on adopta postures creacionistes, pot considerar-se innovadora en  tant que defensa un ensenyament experimental, basat en la pràctica.

Intervingué en l’Assemblea Pedagògica, celebrada a la Universitat  de València el 1895, on fou premiada; i col·laborà amb la premsa de Dénia (El Eco de la Marina) i de València (El Noticiero, 1903 i La Verdad, 1905). Va escriure diferents llibres de pedagogia i d’ensenyament, alguns dels quals esdevingeren llibres de text. Una de les seues obres més populars, Nociones de higiene para las escuelas Normales, que va publicar al 1875, participaria en la Secció espanyola de l’Exposició Universal de Chicago de 1893, en la Secció “Treballs de la dona”.

A més de l’obra pedagògica, cal remarcar que cultivà també la pintura, el dibuix i la poesia, i que conformà així un tipus de dona intel·lectual amb una formació científica i artística no massa freqüent en les darreries del segle XIX a terres valencianes.  

Obra:

Nociones de Higiene privada general para las Escuelas Normales y Superiores de primera enseñanza, 1876; Valencia, Imp. de la Viuda de Ayoldi València i 2a edició ampliada en 1885 en Antigua Librería de Mariana y Sanz (sucesor, Vicente Sempere).

Nociones de Higiene privada general, al alcance de los niños, para las escuelas elementales, 1876.  València: Viuda de Ayoldi.

Nociones de Física, Química e Historia Natural para las Escuelas Normales, 1901. València: Manuel Alufre.

Urbanidad para las Escuelas Nacionales de niños y niñas, opuscle.

Fonts orals:

Fonts documentals, libràries i arxivístiques:

Arxiu Històric de la Universitat de València. Expedient personal 1388/8.


Fonts iconogràfiques:

 

Fonts bibliogràfiques:

L'informador de La Costera, 19 de maig de 2007, p. 15.

 

Agulló Díaz, Maria del Carmen (2002). «La figura del mestre: formació i pràctiques del magisteri valencià (1901-1931)». En:  La construcció social del sistema educatiu valencià. I Jornades d’Història de l’educació valenciana. Gandia-València: CEIC Alfons el Vell-Departament d’Educació Comparada i Història de l’educació de la Universitat de València, p. 80-84.

 

Català Sanchis, Salvador; Martínez Martínez, Rafael (2008). Pintores de Xàtiva. Vida y Obra. Xàtiva: Condé Nast. 

 

Simón Palmier, M. del Carmen (1991). Escritoras españolas del siglo XIX.Manual bio-bibliográfico. Madrid: Castalia, p. 574.

 

Vinculada a les corrents
(culturals i/o de pensament):
 • Cristianisme
 • Pedagogia científica
 • Creacionisme
Vinculada a les entitats:
 • Escola Normal Femenina de València
 • Escola Normal Femenina de Castelló de la Plana
Arxius adjunts:
Autor de la fitxa:Carme Agulló Díaz
Darrera modificació:2010-10-05 20:53:55