Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Maria Cambrils

Identificació:Socialista, feminista
Data de naixement:1878
Data de defunció:s. xx
Nascuda a:València
Horta
Lloc de defunció:
Llocs de vinculació:València
Pego
Condició Socio-Econòmica:
  • Obrera
  • Mestressa_de_casa
Condició Jurídico Etnica:
  • Vídua
  • Amistançada
Biografia:

Maria Cambrils Sendra va néixer el 1878 en El Cabanyal (València). En el cens de 1924 apareix amb domicili a València  junt al  seu company José Alarcón Herrero,  que igual que ella militava al Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE). Els orígens materns de María Cambrils es troben a Pego (Alacant), poble al què es van traslladar a viure definitivament María Cambrils i el seu company José Alarcón en l’estiu de 1933, segons apareix en una referència publicada en el mes d’agost en el periòdic El Socialista.

 

Després d’instal·lar-se a Pego, José Alarcón va formar part del Consell d’administració de la Casa del Poble, on acudia igualment María, mantenint en les reunions que es realitzaven una actitud més intel·lectual que activista, segons va afirmar fa uns anys, un dels pocs testimonis que quedaven vius. En el poble no era ben vista la convivència no reglamentada de la parella.

 

Amb l’avanç de la guerra, l’ultima notícia documentada sobre la parella és una acta signada el 3 de febrer de 1939 per José Alarcón com a secretari de la Casa del Poble. Les referències biogràfiques sobre María Cambrils desapareixen quan finalitza la guerra. Després del triomf franquista, en el poble de Pego va circular el comentari que José Alarcón havia estat afusellat en la localitat pròxima de Dénia, al costat de la majoria dels seus companys socialistes; i de María es perd qualsevol notícia o rastre, pel que la seva fi probablement va ser el mateix.

 

María Cambrils és autora del llibre Feminismo Socialista, publicat a València el 1925. El text està dedicat a Pablo Iglesias, al qual qualifica de venerable maestro i el pròleg va ser escrit per Clara Campoamor. Al costat de la dedicatòria, apareix una nota recomanant que todo hombre que adquiera  y lea este libro habrá de facilitar su lectura a las mujeres de su familia y de sus  amistades, pues con  ello contribuirá a la difusión  de principios que conviene conozca la mujer en bien de las libertades ciudadanas.

 

En la seva obra, María Cambrils reflexiona sobre la vinculació existent entre feminisme i socialisme, considerant-los com a elements complementaris. Des del punt de vista ideològic i polític, les alternatives proposades per María Cambrils es plasmen en el socialisme i en el que denomina feminisme socialista o feminisme de classe. Així els plantejaments ideològics del feminisme socialista de María Cambrils recullen diversos corrents de pensament, i es troben a més estretament relacionats amb la realitat del context econòmic i social de l’Espanya del primer terç del segle XX, i en concret amb les condicions de treball, drets civils i polítics de les dones.

 

L'autora mateixa va definir seu llibre com alegato contra la injusticia, la opresión, el matrimonio indisoluble y las violencias con las afecciones del corazón. Discrepa del feminismo catequista i defensa el feminisme socialista com l’únic alliberador, al mateix temps que alerta contra el perill de conformar-se amb només haver aconseguit el vot.

 

María Cambrils va ser l'única col·laboradora femenina en El Socialista entre els anys 1925-1926, en el qual va proposar la creació d’una secció setmanal dedicada a la problemàtica femenina.

Obra:

Llibre Feminismo Socialista, publicat a València en 1925.

Col·laboracions i articles, anys 1925-26 en El Socialista.

Fonts orals:
Fonts documentals, libràries i arxivístiques:
Fonts iconogràfiques:
Fonts bibliogràfiques:

Aguado, Ana (2003). “Feminismo socialista y/o socialismo feminista: María Cambrils”, en Arenal. Revista de historia de las mujeres.  Vol.10, n. 2 (juliol-desembre, 2003), p., 243-254.

Solbes, Rosa . “María Cambrils, la famosa desconocida”. El País, 9 de febrer de 2003.


Vinculada a les corrents
(culturals i/o de pensament):
  • Feminisme
  • Socialisme
Vinculada a les entitats:
  • Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)
Arxius adjunts:
Autor de la fitxa:Vicenta Verdugo Martí
Darrera modificació:2010-09-29 17:41:50