Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Florentina González Ciprés

Identificació:Psicòloga, republicana, exiliada
Data de naixement:desembre de 1904
Data de defunció:s. xx
Nascuda a:Barcelona
Barcelonès
Lloc de defunció:Mèxic
Llocs de vinculació:Barcelona, Madrid
Ciutat de Mèxic
Nicaragua
Condició Socio-Econòmica:
  • Activitat_Lliberal
    psicòloga
Condició Jurídico Etnica:
  • Casada
Biografia:

Va nàixer el 28 de desembre de 1904 a Barcelona, on va estudiar magisteri a l’Escola Normal de Mestres. Més tard cursa la carrera de Medicina a la Universitat Central de Madrid (Guerra, 2003). En desconeixem la trajectòria professional durant el període republicà, tot i que suposem que la seua participació i militància política l’obliguen a eixir del país i a exiliar-se a Mèxic el 1945.

Com a mestra refugiada va haver de convalidar el títol per poder treballar amb xiquets i xiquetes amb discapacitat, fet que li permetrà exercir com a professora de l’Escola Normal d’Especialització «Parque Lira» de la ciutat de Mèxic (Martínez de la Vega, 1982; García Colmenares, 2009, en premsa).

A la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic realitza els estudis de Psicologia i obté el títol de doctora en Psicologia Clínica (1950). Més tard s’especialitza en l’Escola Perkins de Cecs de la Universitat de Harvard. Quan torna és nomenada per la Secretaria d’Educació Pública de Mèxic (SEP) ponent especialitzada en Educació de Deficients Mentals, Inadaptats i Infractors de l’Escola Normal d’Especialització (1959).

Pels seus mèrits i a petició del president nicaragüenc René Schick (1963-1966), participarà durant cinc anys com a directora d’un intercanvi entre el govern mexicà i el nicaragüenc, per a dirigir la formació de mestres d’educació especial d’aquell país. Quan torna a Mèxic, contreurà matrimoni amb el metge Ramón Romero. Serà nomenada directora de l’Escola d’Educació Especial per a adolescents varons i tallers protegits, annexos a l’Escola esmentada.

El 1978 funda la Confederació Mexicana d’Organitzacions a favor de les persones amb discapacitat intel·lectual: CONFE, una institució d’assistència privada regida per un patronat que pretén afavorir el desenvolupament integral de persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant l’enfortiment econòmic i tècnic de programes, per a la seua inclusió educativa, laboral i social. L’Informe Warnock, del 1970, havia plantejat la necessita d’integració de les persones amb discapacitat a tots els nivells. Amb això podem veure el paper pioner que desenvoluparà Florentina González Ciprés en la difusió dels nous conceptes relacionats amb les necessitats educatives especials i amb l’atenció a la diversitat. Com a membre de la Societat Interamericana de Psicologia, tindrà l’oportunitat de debatre aquests temes en congressos nacionals i internacionals.

El 1980, el govern nicaragüenc la premiarà per la dedicació en la formació del professorat especialitzat en criatures amb necessitats educatives especials.

 

Malgrat el desconeixement de la seua obra, les aportacions d’aquesta autora a l’educació especial en Amèrica Llatina han propiciat que la Confederació Mexicana d’Organtizacions a favor de les persones amb discapacitat intel·lectual (CONFE) haja creat el premi anual «Florentina González Ciprés», en reconeixement al treball i a la trajectòria en el camp de l’Educació Especial. També l’Ateneu Espanyol de Mèxic ha recordat recentment el seu llegat (Márquez y Díez Canedo, 2006).

Obra:

De la seua obra escrita destaquem l'article titulat:

«Deficiencia mental. Algunos problemas que plantea la labor postescolar con deficientes mentales» (1970). En: Revista de Psicología General y Aplicada, núm. 102-107,140 i següents.

Fonts orals:
Fonts documentals, libràries i arxivístiques:
Fonts iconogràfiques:
Fonts bibliogràfiques:

García Colmenares, Carmen (en premsa). Las primeras psicólogas españolas. Trayectorias vitales y profesionales. Granada: Instituto Universitario Estudios de la Mujer. Universidad de Granada.

Guerra, Francisco (2003). La medicina en el exilio republicano. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.

Márquez y Diez Canedo, M. Teresa (coord.) (2006). Recordemos. Ateneo Español de México. México DF: Solar, Servicio Editoriales.

Martínez de la Vega, Francisco (1982). El exilio español en México.1939-1982. México: Salvat.

Vinculada a les corrents
(culturals i/o de pensament):
  • Educació inclusiva
Arxius adjunts:
Autor de la fitxa:Carmen García Colmenares
Darrera modificació:2010-10-02 19:30:35