Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Maria Llorença Llong (Maria Llorença Requesens, Maria Longo)

Identificació:Fundadora de les Clarisses Caputxines
Data de naixement:1463
Data de defunció:desembre de 1542
Relacions familiars:Pertanyia possiblement a la branca de Lleida de la família Requesens. Es va casar amb Joan Francesc Llong, de qui va prendre el cognom.
Nascuda a:Lleida
Segrià
Lloc de defunció:(Nàpols)
Itàlia
Llocs de vinculació:Nàpols
Condició Socio-Econòmica:
  • Noble
    senyora
  • Religiosa
    fundadora
Condició Jurídico Etnica:
  • Vídua
Biografia:Va néixer a Lleida, suposadament de la branca de Lleida de la família noble dels Requesens. Es va casar l'any 1483 amb el valencià Joan Francesc Llong, secretari de Ferran el Catòlic qui, l'any 1506, arran de la incorporació del Regne de Nàpols, va ser nomenat regent del consell d'Aragó. Aquell any Maria Llorença es va traslladar amb el seu marit a viure a Nàpols, on es quedà fins a la seva mort. L'any 1510 es va quedar vídua. Arran d'una malatia incurable va anar al santuari de Loreto on va tenir una curació miraculosa. A partir d'aquest fet va demanar l'hàbit de terciària franciscana i es va dedicar a servir els més pobres i malalts. Va fundar «L'Ospedalle Incurabili» al servei dels malalts incurables a l'abric de la «Compagnia dei Bianchi» i de la «Compagnia del Divino Amore», cercle de renovació espiritual al qual pertanyia. L'any 1535, juntament amb Maria d'Ayerbe (duquesa de Termoli) va fundar el monestir de clausura de Santa Maria de Jerusalem, també a Nàpols, del terç orde, abraçant les Constitucions de la reforma clarissa de santa Coleta [Colette de Corbie (1381-1447)] qui maldà per retornar als orígens la regla de santa Clara. Maria Llorença es va inspirar per fer aquesta fundació en les clarisses coletines i en l'austeritat de vida dels reformats caputxins. La fundació culminà amb el reconeixement, amb un breu del papa Pau IV (4 de setembre de 1555) de les monges de Santa Maria de Jerusalem com a les primeres clarisses-caputxines. Va morir a Nàpols als 79 anys. L'any 1879 es va promure a Nàpols la beatificació i l'any 1892 la Congregació del Ritus publicà el decret d'introducció de la Causa, aprovada pel papa Lleó XIII.
Obra:
Fonts orals:
Fonts documentals, libràries i arxivístiques:
Fonts iconogràfiques:

Gravat del s. XVIII. Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/Maria_Lloren%C3%A7a_Llong [Consulta:23/02/2010].


 

Fonts bibliogràfiques:

Boverio, Zaccaria (1853). Vita e gesti di Maria Longa, fondatrice dell'Ospitale degl'incurabili , e delle cappucine di S.M. in Gerusaleme di Napoli. Napoli: Tip.di P. Tizzano.

D'alençon, Eduard (1896). La Venerabile Serva di Dio Mariz Lorenza Longo. Cenno biografico inedito scritto primma del 1600 dal P. Mattia Bellintani da Salo. Napoli-Roma: Tip. Festa.

Falanga, Agostino (1973). La Venerabile Maria Lorenza Longo. Fondatrice dell'Ospedale «Incurabili» e delle Monache Cappuccine in Napoli, 1463-1542. Napoli: Laurenziana.

Serra de Manresa, Valentí (2002). Les clarisses-Caputxines a Catalunya i Mallorca: de la fundació a la guerra civil (1599-1939). Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya.

Vinculada a les corrents
(culturals i/o de pensament):
  • Humanisme
Vinculada a les entitats:
  • Orde de les Clarisses Caputxines (OSC Cap.)
Arxius adjunts:
Autor de la fitxa:Laia de Ahumada Batlle
Darrera modificació:2010-09-16 00:05:05