Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Bonanada

Identificació:Llevadora
Data de naixement:s. xiv
Data de defunció:s. xiv
Nascuda a:
Lloc de defunció:
Llocs de vinculació:València
Condició Socio-Econòmica:
 • Activitat_Lliberal
  llevadora
Condició Jurídico Etnica:
  Biografia:

  La primera notícia que tenim de Bonanada és una carta que el rei Pere III el Cerimoniós va enviar el 5 d’octubre de 1373 al seu fill, l’infant Joan, el futur Joan I, per tal que alliberés la dita Bonanada, una llevadora valenciana de la casa de la reina Elionor de Sicília. L’infant l’acusava d’haver fet sortilegis que havien causat la mort de la seva promesa, la infanta de França, Joana de Valois, que havia mort a Béziers, mentre es dirigia cap a Perpinyà per tal de celebrar les noces amb l’infant Joan. Pere III s’admirava que el seu fill pogués creure que una persona des de València pogués matar-ne una altra que fos a França, és a dir, que els mals es poguessin causar a distància. El rei afegia «que si açò era veer, no ha rey ne gran senyor al món que no fos mort». En una carta de l’endemà, Elionor de Sicília també amonestava el seu fill pel mateix afer i lloava els serveis que li havia prestat Bonanada, en qui confiava plenament. La reina demanava a Joan que alliberés immediatament la llevadora ja que la comtessa Joana d’Empúries, germana de l’esmentat Joan, la necessitava amb motiu del seu proper part. De fet, Bonanada també assistí altres parts de la casa reial, com ara el d’Elionor d’Aragó, muller de Joan I de Castella, que l’any 1380 donava a llum, amb l’ajuda de la llevadora, al seu fill Ferran d’Antequera. Estant Bonanada a Castella, l’infant Joan escrigué a la seva germana Elionor perquè li enviés la llevadora, ja que Violant de Bar, amb qui s’havia casat aquell mateix any, necessitava els seus serveis. D’aquesta manera, Bonanada tornà a la gràcia de Joan d’Aragó, el qual en una carta del 22 de setembre de 1380 confessava al seu camarlenc, Pere d’Artés, que havia parlat de Bonanada amb Violant i que desitjava que ella fos la llevadora de la seva muller. Fins i tot, la mateixa Violant havia refusat les comares que li pogués enviar la seva mare, Maria de França, ja que segons ella mateixa afirmava «vos sabedes que nos a present havemos buena madrina e bien apta en su oficio e, per consiguient, no ende havemos menester otra.» Així les coses, Bonanada fou qui atengué els parts de la muller de Joan I, de manera que hagué de traslladar-se allà on es trobés Violant de Bar, cada vegada que era requerida per assistir-la en un part. Les seves bones arts en els infantaments reials foren àmpliament gratificades, ja que a més a més dels honoraris que li pertocaven pels seus serveis, rebé importants regals com agraïment dels treballs sostenguts durant els parts.

  Obra:
  Fonts orals:
  Fonts documentals, libràries i arxivístiques:
  Fonts iconogràfiques:
  Fonts bibliogràfiques:

  Cardoner i Planas, Antonio (1971). «Personajes de alcurnia y hechicerías en la casa real de Aragón». Medicina e Historia,  núm. 74.

  Roca i Heras, Josep M (1929). Johan I d'Aragó. Barcelona: Institució Patxot.

  Rubió i Lluch, Antoni (2000). Documents per a la història de la cultura catalana medieval. Ed. facsímil. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

  Arxius adjunts:
  Autor de la fitxa:Mireia Comas Via
  Darrera modificació:2010-09-27 12:40:52