Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Caterina Sarrovira

Identificació:Abadessa de Sant Antoni de Barcelona, arxivera
Data de naixement:s. xvi
Data de defunció:1630
Relacions familiars:Germana de Dorotea Çarovira. Filla d'Otília Çarovira y de Cordelles i Miquel Çarovira.
Nascuda a:
Lloc de defunció:
Llocs de vinculació:Principat de Catalunya
Condició Socio-Econòmica:
 • Religiosa
  abadessa
Condició Jurídico Etnica:
  Biografia:Caterina Çarovira, segons les dades recollides al Necrològic de la comunitat, va prendre l'hàbit de monja benedictina al monestir de Sant Antoni de Barcelona el 8 d'octubre de 1581 i féu professió monàstica el dia 29 de setembre de 1584. L'abaciologi del monestir, per la seva banda, la situa com a abadessa l'any 1620 fins la seva mort el 1630. Una germana seva, Dorotea, era també monja professa de la mateixa comunitat monàstica. Pel procés de beatificació d'Agnès i Clara, fundadores del monestir, coneixem algunes dades de la filiació d'aquestes dues dones: eren filles de Miquel Çarovira, identificat com a "persona versada en scriptures antigas de la Casa de la Ciutat", advocat ordinari de la ciutat i un dels membres de la comissió que l'any 1573 havia de donar impuls a l'ordenació i a la descripció del fons de l'escrivania major de la ciutat de Barcelona. Aquest context familiar tindrà sens dubte una influència important a l'hora de nomenar Caterina primera arxivera de la comunitat monàstica, amb una competència amb lectura i escriptura probablement superior a la resta de monges, i possiblement amb coneixement directe dels projectes d'organitzacions i redreçaments d'arxius que en el seu moment estaven duent a terme diverses institucions, amb finalitats pràctiques, funcionals o de bon govern, i que, en el cas de les institucions eclesiàstiques, coincidien amb les disposicions del Concili de Trento sobre arxivística eclesiàstica.

  Poc a poc anem coneixent, gràcies a estudis monogràfics atents tant a la història institucional com al fons documental, els noms i les funcions de les primeres responsables dels arxius monàstics: dones que accedeixen a la gestió d'aquest àmbit de la memòria, de la memòria escrita. En el cas del monestir de Sant Antoni de Barcelona, serà a partir de la intervenció arxivística de l'escrivent Sebastià Roger el 1598, contractat per posar ordre als documents, quan s'institucionalitzi l'arxiu del monestir i el càrrec d'"archiveres", que des d'aleshores seran escollides entre les membres de la comunitat en nombre de dues -una major i l'altra menor-, i s'encarregaran de la custòdia i organització del fons, el control en l'accés i la consulta de l'arxiu.

  En una acta de capítol datada un dimarts 4 de juliol de 1600, l'abadessa Maria Anna Gibert, seguint les disposicions de Sebastià Roger, nomena Caterina Çarovira arxivera major, i Jerònima Caixes, arxivera menor. Caterina exercirà aquest ofici fins l'any 1612, quan és escollida priora de la comunitat; pren el seu lloc la que en aquell moment era segona arxivera, Susanna Çacosta, mentre que Dorotea Çarovira, germana de Caterina, serà nomenada "archivera menor".
  Obra:
  Fonts orals:
  Fonts documentals, libràries i arxivístiques:

  Arxiu Monestir de Sant Benet de Montserrat, "Necrològic des de la fundació, 1281-1944", Fons Santa Clara, Manuals, núm. 426.

  Arxiu Monestir de Sant Benet de Montserrat, "Llibre de càrrechs i oficis del present monestir de Barcelona, 1598", Sebastià Roger, Fons de Santa Clara, Manuals, núm. 743.

  Fonts iconogràfiques:
  Fonts bibliogràfiques:Jornet Benito, Núria (2005). Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona: origen d'un monestir i configuració d'un arxiu monàstic (1236-1327). Tesi doctoral, Universitat de Bacelona.
  Vinculada a les entitats:
  • Monestir de Sant Antoni de Barcelona
  Arxius adjunts:
  Autor de la fitxa:Núria Jornet Benito
  Darrera modificació:2010-10-08 12:35:21