Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Margarida Beneta Mas Pujol (Anna Maria del Santíssim Sacrament)

Identificació:Religiosa, mística
Data de naixement:1649
Data de defunció:1700
Nascuda a:Valldemossa
Lloc de defunció:Palma
Llocs de vinculació:
Condició Socio-Econòmica:
  • Religiosa
Condició Jurídico Etnica:
  • Soltera
Biografia:

Margalida Beneta Mas Pujol,  d’una nissaga de petits propietaris rurals, el 1677 va ingressar al convent de les dominiques de Santa Caterina de Palma de Mallorca, on va prendre el nom de religió de sor Anna Maria del Santíssim Sagrament. Ens trobem davant d’un cas singular, no pas perquè ho fos que una monja escrivís, sinó perquè conreà la mística d’arrel lul·liana, i això gràcies al fet que el confessor del seu cenobi, el Dr. Gabriel Mesquida, va introduir-hi com a lectura el Blanquerna de Ramon Llull. Com és sabut, aquesta novel·la conté un dels tractats místics més destacats i atractius de Llull, el Llibre d’amic e Amat. I precisament sobre els primers 94 versets d’aquesta obra sor Anna Maria va escriure un seguit de comentaris entre 1687 i 1691, motivats per les directrius de vida espiritual que marcava el Dr. Mesquida. Són esplais místics, de caire molt personal, que la monja dominica expressa a partir d’una formació de base conventual i, per tant, limitada (cita la Bíblia, en especial els Salms, així com oracions i altres textos dels devocionaris a l’ús). Sor Anna Maria és una mística que té visions abundants, que normalment es relacionen amb la divinitat, i que s’expressa amb una familiaritat amb Crist que no deixa de cridar l’atenció.

La línia mística de la nostra monja, molt “femenina” i popularitzant, li va valer, en el segle XVIII, l’animadversió dels jesuïtes mallorquins que, a més de ser contraris al lul·lisme, la trobaven oposada a la pràctica espiritual de l’orde ignasià (contraposaven l’ascètica de l’acció a la contemplació mística). Des de 1575 els jesuïtes havien prohibit entre les seves files la lectura de la mística lul·liana i la producció religiosa escrita per dones. I, així, van examinar la seva obra per trobar-hi “errors” teològics. Sortosament, però, la devota dominica ja era morta i gaudia d’un prestigi notable a Palma, del qual són un reflex les biografies contemporànies que se’n van escriure. De tota manera, un bisbe en va prohibir la difusió de la seva obra i va fer cremar els retrats de la dominica que hi havia. Encara en el segle XX, alguns estudiosos del lul·lisme han tornat a desqualificar l’obra d’Anna Maria del Santíssim Sagrament amb l’argument que els seus comentaris resulten “arbitraris”. Des de la filologia, avui es considera que aquest és justament un dels seus valors. La seva producció fou editada parcialment el 1760 en dos volums en versió castellana anònima i, en català, una antologia el 1988.

A banda dels comentaris a l’obra de Llull, sor Anna va escriure també interessants textos narratius, de caràcter fragmentari, on buida el seu patiment interior que troba consol en els diàlegs amb Déu, presentats com a reals, on altra vegada predomina el to molt familiar amb què Jesús s’adreça a la monja. Va escriure també poesia mística, formulada amb dístics monorims amb versos de cinc més cinc, que presenten una certa manca de rigor formal, cosa que no treu, però, que hi hagi textos ben aconseguits amb força expressivitat.

Tot i que s’ha avançat en els darrers temps en el coneixement de la seva biografia i en l’edició d’una part de la seva producció, falta encara disposar de l’obra completa i que la historiografia literària (i no sols el lul·lisme, com fins ara) hi dediqui els estudis pertinents. Només així se la podrà situar en el lloc que li pertoqui dins la història de la literatura catalana i dins la mística.

Obra:Anna Maria del Santíssim Sagrament, Sor (1988). Càntics i cobles. Palma de Mallorca: Moll.
Fonts orals:
Fonts documentals, libràries i arxivístiques:
Fonts iconogràfiques:
Fonts bibliogràfiques:Anna Maria del Santíssim Sagrament, Sor (1988). Càntics i cobles. Introducció, selecció i transcripció de Sebastià Trias Mercant. Palma de Mallorca: Moll.

 

Badia, Lola (1991). Ressenya d’Anna Maria del Santíssim Sagrament, Càntics i cobles. Llengua & Literatura, núm. 4 (1990-1991), p. 441-444.

Vinculada a les corrents
(culturals i/o de pensament):
  • Misticisme
  • Lul·lisme
Vinculada a les entitats:
  • Monges de l'Orde dels Predicadors – Dominiques (OP)
Arxius adjunts:
Autor de la fitxa:Ramon Pinyol Torrents
Darrera modificació:2010-09-18 19:10:06