Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Beatriu de Pinós (Beatriu de Pinós-Milany i Ballester)

Identificació:Baronessa de Milany-Vallfogona
Data de naixement:1433 (circa)
Data de defunció:1484 (circa)
Relacions familiars:Filla de Ramon Galcerán de Pinós i Milany.
Esposa de Francesc Galceran de Pinós-Fenollet i de Mur.
Nascuda a:Barcelona
Barcelonès
Lloc de defunció:Palma
Llocs de vinculació:Principat de Catalunya
Mallorca
Condició Socio-Econòmica:
 • Noble
  baronessa
Condició Jurídico Etnica:
  Biografia:

  Fou protectora del lul·lisme i baronessa de Milany-Vallfogona, senyora de Cartellà. 

   

  Abans del 1454 es casà amb el seu cosí Francesc Galceran de Pinós-Fenollet i de Mur. Enviudà el 1475 i el 1478, sota la guia espiritual de l'ermità venecià Mario Del Pascio, legà els seus béns i drets al municipi de Mallorca, perquè fos llegida l'art lul·liana a Randa o a Miramar; es tractava de finançar una escola lul·liana.

   

  Invalidat el testament davant l'oposició de l'inquisidor de Mallorca, Guillem Caselles, i per la impugnació de la seva filla Joana Estefania, el 1479, Mario Del Pascio retornà a Venècia, on morí l'any següent.

   

  Beatriu s'instal·là a Randa, des d'on mantingué correspondència amb Pere Miquel Carbonell i la mare d'aquest, que l'informaven del procés del plet. Els llibres lul·lians que Pascio hi deixà foren segrestats, potser per deutes, però adquirits en llur major part per Beatriu.

   

  El 1484, en el seu darrer testament, cedí a la seva filla la major part dels seus béns i creà un benefici eclesiàstic en una capella de l'església de Montsió, a la ciutat de Mallorca, perquè fos instaurada una càtedra d'art lul·liana sota el patrocini dels jurats de Mallorca, benefici que fou origen de constants litigis fins al segle XVII, però que suposà l'origen de l'Estudi General Lul·lià de Mallorca.

   

  Fou enterrada a la capella del Sagrat Cor de la Seu de Mallorca.

  Obra:
  Fonts orals:
  Fonts documentals, libràries i arxivístiques:
  Fonts iconogràfiques:
  Fonts bibliogràfiques:

  Enciclopèdia catalana. <http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0051069>. [Consulta: 09/11/2009].

  Gran enciclopèdia de Mallorca (1989). Palma: Promomallorca. Vol. 13

  Vinculada a les corrents
  (culturals i/o de pensament):
  • Lul·lisme
  Arxius adjunts:
  Autor de la fitxa:Catalina Escarrer Bauzá
  Darrera modificació:2010-09-21 21:17:41