Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Catalina Llabrés Piris

Identificació:Farmacèutica
Data de naixement:març de 1901
Data de defunció:1983
Relacions familiars:Casada amb Ramón Balada Matamoros.
Nascuda a:Ciutadella de Menorca
Menorca
Lloc de defunció:Ciutadella de Menorca
Menorca
Llocs de vinculació:Ciutadella de Menorca
Condició Socio-Econòmica:
  • Activitat_Lliberal
    apotecària/famacèutica
  • Propietària
Condició Jurídico Etnica:
  • Casada
Biografia:

Catalina Llabrés i Piris nasqué a Ciutadella el 20 de març del 1901.

 

Catalina estudià i, una vegada acabats els estudis primaris, es matriculà de la segona ensenyança i l'acabà el 1919 i afermant així el camí que li permetria realitzar els seus estudis universitaris. Es matriculà a la Universitat de Barcelona i quan tenia 25 anys, el 22 d’agost del 1925 s’expedí el seu títol de llicenciada en farmàcia per aquesta universitat.

 

El 1926, Catalina comprà una farmàcia de Ciutadella al farmacèutic Gabriel Martí Bella i passà així a ser la primera dona farmacèutica de les Illes Balears. Exercí, doncs, la seva professió com a propietària  d’una farmàcia (la Farmàcia Llabrés) situada a la mateixa adreça que el seu domicili familiar, al carrer Josep Maria Quadrado número 15, de Ciutadella, a l’Illa de Menorca.

 

Deu anys després d’haver obtingut el títol, l’1 de gener de 1935 s’inscriví com a farmacèutica en el registre del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, i obtingué el 246 com a número de col·legiada.

 

Catalina es casà amb Ramón Balada Matamoros, amb qui tingué un fill, Juan Ignacio Balada Llabrés, que el 1985 heretà la farmàcia.

 

Catalina Llabrès i Piris formà part de les primeres generacions de dones amb titulació universitària a les Illes Balears. El seu nom apareix en els llibres d’història, entre els d’altres pioneres com foren, en la seva mateixa època, Antònia Cañellas i Vicens, Maria Gil i Puig, Francisca A. Ramis i Vidal, Maria Riera i Gabriel i Antònia Ferrer i Pérez, que es llicenciaren, com ella mateixa, en farmàcia.

 

L’1 de novembre de 2008, el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca féu publicar al BOIB (Butlletí Oficial de les Illes Balears) la declaració de bé catalogat i inscripció en el Catàleg Insular de patrimonio històric de la Farmàcia Llabrès (Ciutadella).

 

Obra:
Fonts orals:
Fonts documentals, libràries i arxivístiques:

Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. Fitxa de col·legiada de Catalina Llabrés Piris.  

 

«Incoació de l’expedient de declaració de Bé Catalogat i inscripció en el catàleg insular de patrimoni històric a favor de la farmàcia Llabrés (Ciutadella).» (2008). En: BOIB, 154 (01-11-2008). http://boib.caib.es/pdf/2008154/mp33.pdf [Consulta: 27/10/2009].

 

Fonts iconogràfiques:

Farmàcia Llabrés (Ciutadella). Foto UH Menorca. Font: http://shamartibella.wordpress.com/actuacions-realitzades/ [Consulta:23/02/2010].

Fonts bibliogràfiques:Pascual, A. i Llabrés, J. coord. (1997). Dones a les illes: treball, esplai i ensenyament (1895-1945). Palma: Imprempta Politècnica.
Arxius adjunts:
Autor de la fitxa:Iraïs Seguí Palou
Darrera modificació:2010-10-02 20:58:17