Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Paula Montal Fornés

Identificació:Fundadora de la congregació de les Filles de Maria de les Escoles Pies
Data de naixement:octubre de 1799
Data de defunció:febrer de 1889
Nascuda a:Arenys de Mar
Maresme
Lloc de defunció:Olesa de Montserrat
Baix Llobregat
Llocs de vinculació:Figueres
Arenys de Mar
Olesa de Montserrat
Condició Socio-Econòmica:
  • Religiosa
    santa
  • Religiosa
    fundadora
Condició Jurídico Etnica:
  • Soltera
Biografia:

Paula Montal es va educar a la seva població natal on va aprendre a llegir, escriure, comptar i fer labors. Germana gran i òrfena als 10 anys, treballà de puntaire per ajudar la seva família i des de jove prengué part en confraries parroquials i col·laborà en la catequesi. Influïda pel seu confessor, va decidir consagrar-se a la formació de nenes i noies joves.

El 1829 es traslladà a Figueres on, juntament amb Agnès Busquets, obrí una escola i creà la Congregació de les Escoles Pies, la primera congregació espanyola del segle XIX dedicada exclusivament a l’educació i eren, fins i tot abans del Concordat de 1851, l’únic orde religiós femení reconegut a Espanya.  En una etapa en la qual l’educació femenina es podria considerar pràcticament inexistent, Montal, preocupada perquè les nenes sense formació eren fàcilment víctimes d'explotacions de tota mena, es proposà emprendre un programa  per a les noies basat en rudiments de cultura i de doctrina cristiana. Va saber preveure la influència que les dones havien de tenir en la societat industrial i entenia que no estaven preparades per exercir el seu paper per falta d’educació. El petit grup inicial de formadores va anar augmentant  i a partir de 1837 es van  començar a regir per un reglament en el qual l’educació i la promoció de la infància i la joventut de les noies es contemplaven com la base de la reforma social. El 1842 obrí una nova escola a Arenys de Mar i una altra a Sabadell el 1846. En aquesta ciutat l’any següent la comunitat es va estructurar canònicament en la congregació de les Filles de Maria, religioses de les Escoles Pies. Però Paula Montal sorprenentment no en va ser escollida superiora general ni consellera.

La congregació, amb l’impuls directe de Paula Montal, i sota l’autoritat del pare Agustí Casanovas, s’expandí ràpidament. Entre 1849 i 1859  es fundaren centres a Igualada, el Vendrell, el Masnou, Girona, Blanes, Barcelona, Sóller i Olesa de Montserrat. Després s’obriren centres a la resta de la península: València, Còrdova, Saragossa... En la fundació del centre de Madrid (1863)  va intervenir el pare Antoni Maria Claret, en aquells moments confessor de la reina Isabel II. Del 1852 al 1859 esdevingué mestra de novícies i  formà les primeres 130 religioses de la congregació. El 1859 va ser enviada a Olesa, centre del què va ser superiora fins l’any 1883.

Les escoles estaven dirigides per mestres de la congregació amb titulació oficial, que havien guanyat les oposicions, que tenien l’obligació d’habilitar-se en totes les matèries de l’ensenyament i a qui se’ls exigia una formació permanent i seguir els avenços educatius. Les escoles Pies van ser considerades escoles públiques fins l’any 1868, moment en què van canviar les lleis.

Des de 1859 fins a la seva mort, Paula visqué al col·legi d’Olesa de Montserrat, dedicada a l’educació de les nenes. Des de la seva posició apartada dels llocs de màxima responsabilitat de l’orde, Montal va viure amb tristesa com el 1870 el papa Pius IX aprovava unes constitucions que, malgrat conservaven els elements substancials de les anteriors, perdien part de la influència de l 'esperit de Josep de Calasanz, que l’havia inspirada.

Quan morí, la congregació tenia dinou cases distribuïdes per tot el territori espanyol, amb 308 religioses i 35 novícies. El 18 d’abril de 1993 fou beatificada i l’any 2001 va ser canonitzada pel papa Joan Pau II.

Obra:
Fonts orals:


Mont

Fonts documentals, libràries i arxivístiques:
Fonts iconogràfiques:
Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Paula_Montal [Consulta:23/02/2010].
Fonts bibliogràfiques:

Borrero Fernández, Mercedes (1995). «La educación de las mujeres». En: Bartolomé Martínez, B.  (dir.). Historia de la acción educadora de la Iglesia en España. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, vol. 1, p. 445-451.

Beata Paula Montal: su figura humana y eclesial en los documentos de su beatificación (1994). Roma (Col. Espiritualidad Escolapia, 4).

Echevarria,  Lamberto de; Llorca, Bernardino; Repetto Betes, José Luís (2004). Año cristiano. Junio. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

Gutiérrez Gutiérrez, Aurora (2001). «La educación de la mujeres la transición del Antiguo Régimen». En: Madre Paula Montal. Educadora de la mujer. Instituto de las Hijas de Maria Religiosas de la Escuelas Pías. Madrid. p. 45-55.

Leonardi, Claudio; Riccardi, Andrea; Zarri, Gabriella (1998). Diccionario de los Santos. Madrid: San Pablo.

Moriones Serra, Pilar (1981). Al servicio de la Iglesia. Religiosas de las Escuelas Pías. Barcelona: Vilamala.

Revuelta González, Manuel (2001). «El siglo de Paula Montal. Tres esquemas de aproximación histórica». En:  Madre Paula Montal. Educadora de la mujer. Instituto de las Hijas de Maria Religiosas de la Escuelas Pías. Madrid, p. 15-42.

Sanmarti, Carme; Sanmarti, Montserrat (en premsa). «Fundadores d'ordes». En: Sanmartí, Carme; Sanmartí, Montserrat (eds.). Catalanes del IX al XIX. Vic: Eumo.

Valle López, Ángela del (1995). «Ordenes y congregaciones femeninas dedicadas a la enseñanza». En: Bartolomé Martínez, B. (dir.). Historia de la acción educadora de la Iglesia en España. Vol I. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, p. 723-745.

Valle López, Ángela del (1995): «Ordenes, Congregaciones e Institutos femeninos y femeninas dedicados a la educación y enseñanza». En: Bartolomé Martínez, B. (dir.). Historia de la acción educadora de la Iglesia en España. Vol II. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos,  p. 512- 626.e Paula

Escolapias. «Perfil biográfico de Paula Montal». >. [Consulta: 1/11/2009].

Vinculada a les entitats:
  • Congregació de les Filles de Maria Auxiliadora (FMA)
  • Congregació de Religioses de les Escoles Pies (Sch.P.)
Arxius adjunts:
Autor de la fitxa:Carme Sanmarti Roset
Darrera modificació:2010-09-19 18:12:33