Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Josepa Veciana Pastoret

Identificació:Noble
Data de naixement:agost de 1798
Data de defunció:setembre de 1843
Relacions familiars:Filla de Pere Màrtir Veciana i d'Elena Pastoret. El pare era tinent coronel d’infanteria i comandant de les Esquadres de Catalunya.
Nascuda a:Valls
Alt Camp
Lloc de defunció:Tarragona
Tarragonès
Llocs de vinculació:Altafulla
Condició Socio-Econòmica:
 • Noble
 • Mestressa_de_casa
Condició Jurídico Etnica:
  Biografia:Josepa Veciana i Pastoret tenia dos germans: Pere Pau, el gran, que arribà a ser el cinquè comandant de les Esquadres, i Benvingut , que es dedicà també a la carrera militar.  

  Josepa vivia a Valls. El seu pare tenia un caràcter fort i gairebé impossible que tenia consumida tant a la mare com a l’esposa, dona molt rica. A més era avariciós i gasiu encara que a cops podia tenir gestos amigables. Josepa a vegades era convidada amb la seva mare a anar a passar la festa major d’alguna població o a concerts. Durant el viatge, fos on fos, anaven acompanyades de mossos per evitar qualsevol perill.


  La gasiveria de Pere Màrtir Veciana es manifestà en gran manera quan casà Josepa amb Francesc de Martí i Mora i el fill gran, Pere Pau, amb una germana de Francesc de Martí, Felipa. El pare de Francesc i de Felipa era Antoni Martí Franquès, casat amb Isabel Mora. Les discussions per pactar aquest doble matrimoni duraren uns dos anys i Antoni Martí aconseguí que Pere Màrtir cedís els béns al fill hereu, reservant-se per ell l’usdefruit, com féu ell mateix.


  Les dues famílies tenien moltes semblances i es coneixien perfectament. Les dues s’havien enriquit en gran manera durant el segle XVIII. S’havien ennoblit en aquest segle, tenien parents comuns i mantenien entre ells una correspondència força notable. Malauradament les cartes escrites per les dones han desaparegut, i se'n conserva alguna per raons del contingut. Però per altres arxius patrimonials de les famílies properes es pot intuir que Josepa, tant de soltera com de casada, s’escrivia sobretot amb parentes o conegudes seves.


  Els capítols matrimonials es firmaren a Valls el dia 24 d’octubre de 1816 i Pere Màrtir dotà la filla amb 10.000 lliures. Francesc Martí com a esponsalici aportà 5.000 lliures. Sumats el dot i l’escreix, la família Martí assegurava tot allò rebut i donat sobre els seus propis béns, i prometia retornar tot plegat en cas d’haver-ho de fer.  El 1816 se celebraren les noces. Josepa tenia uns divuit anys i ell uns quaranta dos.


  Josepa entrà a formar part d’una notable i riquíssima família ja que poc després de la mort del pare, ocorreguda al 1832, Francesc de Martí manà fer un llibre major  per controlar tot allò que li pertanyia en béns immobles o en censals. El resultat és que tenia el patrimoni repartit entre 21 poblacions, la majoria del Camp de Tarragona. Altra documentació parla d’empreses, bàsicament de teixits, de préstecs de diners i de creació de companyies exportadores i importadores amb Amèrica.


  La parella tingueren diversos fills però solament dos sobrevisqueren als pares: Isabel i Caietà.


  Vivien principalment a Tarragona i feien freqüents anades a Altafulla.


  Josepa morí poc després de fer testament, a finals de 1843. Dona pietosa, volgué ser enterrada al cementiri de Tarragona, a terra, dins una caixa pintada de negre, sense cap mena de tela que cobrís el taüt. L’enterrament havia de ser de categoria mitjana, amb quinze capellans i 6 atxes, sense ploraneres. El que el seu hereu s’estalviava fent aquest enterrament “de pobre” s’havia de donar a la bacina dels pobres vergonyants. Deixava a la seva filla 2.000 lliures en concepte de drets materns i algunes altres petites quantitats a parents joves. Nomenava hereu al seu marit o el fill si Francesc era ja mort. Tenia  uns 45 anys. En els quatre metres lineals de documentació en paper que conformen part de l’arxiu patrimonial del Martí, és difícil trobar informació sobre ella.

  Obra:

   

  Fonts orals:

   

  Fonts documentals, libràries i arxivístiques:

  Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona.

  Parròquia de santa Maria de la Catedral de Tarragona. Llibres sagramentals. Baptismes, anys 1811-1819, 1819-1823, 1823, 1825-1830.

   

  Arxiu Històric de Tarragona. Fons Notarial. Notari Tomàs Marian Fàbregues. Manual any 1843.

   

  Arxiu Municipal d’Altafulla. Fons Martí d’Ardenya.

  Llibre Major dels patrimonis o fincas que poseeix lo noble señor Dn Francisco de Martí y Mora de la ciutat de Tarragona, en lo cual se extractan las escripturas de adquisisció ab separació de termes. 1835” 

  Lligall 20 .- Bautismos, desposorios y testamentos de los ascendentes de la familia de Martí y Mora.


  Fonts iconogràfiques:

   

  Fonts bibliogràfiques:

  Sanmartí, Montserrat (en premsa). «Nobles». En : Sanmartí, Carme; Sanmartí, Montserrat (eds). Catalanes del IX al XIX. Vic: Eumo.


  Sales, Núria (1962). Història dels Mossos d’Esquadra. La dinastia Veciana i la política catalana el segle XVIII.  Barcelona: Aedos.


  Quintana, A.(1992). «Epistolari d’Antoni Martí Franquès i d’alguns dels seus contemporanis (1780-1833)». En: Estudis Altafullencs, núm. 16 Altafulla, p. 51-121.
  Arxius adjunts:
  Autor de la fitxa:Montserrat Sanmarti Roset
  Darrera modificació:2010-10-11 14:23:44