Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Maria Agnès Ribera Garau

Identificació:Escriptora, liberal, exmonja
Data de naixement:1790
Data de defunció:1861
Nascuda a:Palma
Lloc de defunció:Palma
Llocs de vinculació:Mallorca
Marsella
Condició Socio-Econòmica:
  • Propietària
  • Activitat_Lliberal
    escriptora
Condició Jurídico Etnica:
  • Pubilla
  • Casada
Biografia:

Fou l'única filla, encara que il·legítima, de Jeroni Ignasi Ribera, hereu d’una acabalada família de comerciants ennoblits. Des del seu naixement s’orquestrà una conspiració familiar per a robar-li la seva herència i la seva vida, ja que si Maria Agnès es feia monja els seus béns passarien a Bernat, germà de son pare, quan morís aquest. Així el 1806 Jeroni Ribera decidí que la filla d'onze anys entràs en un convent, sempre en contra de la seva explícita voluntat, perquè, a més a més, estava interessat a amagar-la i fer-li creure que era una expòsita, per ell poder fer un matrimoni de conveniència.

 

El 1820 ella aconseguí abandonar el convent, emparada per la llei d’exclaustracions. Però, amb el retorn de l’absolutisme, la família i l’església reaccionària volien que continuàs sent monja per la qual cosa s’exilià a França i començà un llarg procés per tal d’anul·lar totalment els seus vots. Després de lluitar contra els hereus Ribera per la seva herència, de ser empresonada a Madrid i de perdre el procés d’anul·lació davant la Rota, el 1833 aconseguí que se li reconegués la llibertat, després d’assolir personalment la seva defensa en llatí i italià davant 3 cardenals, al Vaticà.

 

Aleshores es casà amb el seu antic enamorat i es dedicà a llur afecció pels llibres i l’escriptura. Maria Agnès deixà moltes obres manuscrites inèdites de les quals destaca un llibre del 1833, segurament el primer llibre de viatges que es coneix escrit per una dona, a Mallorca, i probablement d'Espanya. Com a bona liberal, compartia l’herència il·lustrada de la necessitat de la instrucció i per això s’erigí en protectora del col·legi femení de la Puresa, obra d’un rellevant personatge del primer liberalisme mallorquí: el bisbe Nadal. Gràcies a les seves importants subvencions va aconseguir que el 1860 aquell centre educatiu superàs la crisi econòmica per la qual passava i pogués continuar impartint una acurada instrucció, sense haver-se d’integrar en cap congregació religiosa, fins a la refundació del centre per Madre Alberta.

Obra:

Ribera, Maria Agnès (1847). Medios poderosos para la perfecta enmienda de la vida o entera y durable conversión. Opúsculo entresacado de los venerables escritos del glorioso Obispo San Francisco de Sales; con otros varios ejercicios conducentes a asegurar la salvación etern. Palma: Imp.d’Esteva Trias.

 

Ribera, Maria Agnès (1833). Viage que yo María Inés Ribera y Garau hice á Valencia, Madrid, Roma y otras capitales extrangeras, y noticia de los monumentos, maravillas y curiosidades que observé en ellas. Manuscrit de 311 pàgines (citat per Joaquim Bover però no localitzat).

Fonts orals:
Fonts documentals, libràries i arxivístiques:

Expedient de l'Arxiu Secret del Vaticà.

Arxiu del Regne de Mallorca. Documentació notarial i testaments de Maria Agnès Ribera.

Fonts iconogràfiques:
Fonts bibliogràfiques:

Bover, Joaquim M. (1976). Biblioteca de Escritores Baleares. Barcelona: Curial, tom II, p. 252-257 (Palma: Imp. de P. J. Gelabert, 1868).

 

Criado Domínguez , Juan Pedro Literatas españolas del siglo XIX: apuntes bibliográficos, Madrid, A. Pérea Dubrull, 1889.

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca (1988-1991). Mallorca: Promomallorca SA, vol. 14.

 

Peñarrubia, Isabel. La escriptora Maria Agnès Ribera Garau (Palma 1790-1861):  la rebel.lió contra la família i  el claustre. Investigació en curs que ha rebut la beca Ciutat de Palma 2008 de l’Ajuntament de Palma.

 

Simón Palmer, M. Carmen. Escritoras Españolas del siglo XIX, Madrid, Castalia, 1991.

Vinculada a les corrents
(culturals i/o de pensament):
  • Liberalisme
  • Il·lustració
Vinculada a les entitats:
  • Reial Col·legi de la Puresa (Palma)
Arxius adjunts:
Autor de la fitxa:Isabel Peñarrubia Marquès
Darrera modificació:2010-10-05 20:50:21