Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Mercè Torrents Bertrana

Identificació:Pedagoga, escriptora
Data de naixement:agost de 1928
Data de defunció:març de 1999
Relacions familiars:Germana de Ricard Torrents i Bertrana, fundador i primer rector de la Universitat de Vic.
Nascuda a:Folgueroles
Osona
Lloc de defunció:Barcelona
Barcelonès
Llocs de vinculació:Vic
Condició Socio-Econòmica:
 • Activitat_Lliberal
  pedagoga
 • Activitat_Lliberal
  escriptora
Condició Jurídico Etnica:
 • Soltera
Biografia:

Mercè Torrents va néixer a Folgueroles però ben aviat es traslladà a Barcelona a casa d’uns familiars. Durant la Guerra Civil torna a Folgueroles i un cop acabada la contesa bèl·lica començà a estudiar el batxillerat altre cop a Barcelona. Es va formar com a mestra i obtingué el títol el 1951. Va començar a exercir la professió com a mestra en una escola unitària de Tavèrnoles (Osona). Posteriorment, es llicencià en filosofia (1962) i pedagogia (1959) i amplià estudis de pedagogia comparada a Alemanya als anys seixanta. Va exercir de professora de magisteri, i de professora ajudant a la Universitat de Barcelona. Comptà amb una beca d’investigació del CSIC i treballà en diferents centres d’ensenyament mitjà. Així mateix assessorà diverses institucions públiques i privades en el terreny de l’orientació professional i vocacional, en l’atenció a alumnes amb dificultats.

Durant la seva joventut va implicar-se en les activitats de la Secció Femenina on actuà com a instructora. Va impartir nombroses xerrades sobre educació en cicles de conferències en diferents municipis, en els que també participaren personalitats rellevants de la psicopedagogia com Ll. Folch i Camarasa o Jeroni de Moragas. A principis dels seixanta entrà com a assessora de literatura infantil a Lumen. En aquesta editorial, dirigida per la seva amiga Esther Tusquets, s’ocupà també de l’edició catalana del llibre Els Drets dels Infants i hi publicà els sis volums d'Els contes de la Mercè (també traduïts al castellà), uns relats deliciosos de la infantesa d’una nena de poble. Més endavant, ja als anys vuitanta, dirigí la col·lecció “Renovación Pedagógica” de l’Editorial GEDISA i també col·laborà en la publicació de diferents títols d’Eumo editorial.

La seva empremta pedagògica s’articulà al voltant del treball com a directora pedagògica de l’Escola Bellesguard de Barcelona; una alumna seva, Mitte Ferrer, familiar d’Angeleta Ferrer, la connectà amb el tronc central de la renovació pedagògica catalana i començà la seva activitat en el camp de l’ensenyament privat, que desembocà a l’Escola Bellesguard. Una Escola en la que Torrents era molt més que la directora pedagògica, on hi va empènyer idees i pràctiques algunes pròpies de l’Escola Nova i d’altres de singulars i de collita pròpia, que més endavant va recollir en el volum L’escola sobre mínims, juntament amb Carme Torrents.  Al 1977, començà a col·laborar amb l’Escola de Mestres Balmes de Vic, institució que començava la seva trajectòria que desembocaria en l’actual Universitat de Vic. Hi va fer classes des de la fundació del centre fins que va morir a la primavera del 1999. Va crear l’anomenat "Taller de Psicopedagogia", un espai de debat plural i heterodox, on intervenien no només persones del camp educatiu sinó també de tots els altres àmbits, especialment artístics i intel·lectuals, on es plantejaven reflexions i propostes per a la millora de la formació personal i professional dels mestres i va impartir docència, sobretot en el  camp de la filosofia de l’educació.

Obra:

Llibres i articles

 

Torrents, M., Familia y educación: Diversidad de papeles. Escuela de padres y educadores, Barcelona. S/d.

 

Torrents, M., Familia y educación: La admiración. Escuela de padres y educadores, Barcelona. S/d.

 

Torrents, M., Carta a Bruno. La Escapada. Escuela de padres y educadores, Barcelona. S/d.

 

Torrents, M., Dos cartas: A Fernández punto y coma. Escuela de padres y educadores, Barcelona. S/d.

 

Torrents, M.,  A ''la gente". Escuela de padres y educadores, Barcelona. S/d.

 

Torrents, M.,  En torno a la educación Escuela de padres y educadores, Barcelona. S/d.

 

Torrents, M.,  La Medicina Deportiva y la Educación Física Femenina. Apuntes de Medicina Deportiva, vol. III, n. 12, Madrid, 1966.

 

Torrents, M., La educación permanente, una deuda con la mujer de hoy. 1er. Congreso Internacional de la Mujer. Comisión 4ª: La mujer en la Educación y la Cultura. Madrid, juny de 1970. 

 

Torrents i Bertrana, M., Entre teoria y práctica. Pròleg a Bassis, H., Maestros, ¿Formar o transformar? Barcelona: Gedisa, 1982.

 

AAVV., Enciclopedia práctica de pedagogía. Participació en el Volum IV, apartat “Ciencias Naturales, historia y ciencias sociales”. Barcelona: Editorial Planeta, 1988.

 

Torrents i Bertrana, M., El Cicle Inicial com a iniciador de les Ciències Socials a l’escola. DINS AAVV., Actes del Primer Sympòsium sobre l’ensenyament de les Ciències Socials. Vic: Eumo editorial, 1988. Col. Documents, núm. 8.

 

Torrents i Bertrana, M., Aprendre a ensenyar a aprendre. Palíndrom pedagògic. Vic: Eumo editorial, 1987.

 

Torrents, M., Torrents, C., Per una escola sobre mínims. Vic: Eumo editorial, 1991.

 

Torrents i Bertrana, M., Nou pla d'estudis. Miramarges (Butlletí dels Estudis Universitaris de Vic). Núm. 15, desembre de 1992.

 

Torrents i Bertrana, M., Treballar i estudiar. DINS: Bernal, M., (A cura de) Aportacions a la formació dels educadors de llars d'infants.  Vic: Eumo editorial, 1993. Col·lecció "Complements".

 

Torrents i Bertrana, M., Grans lliçons i poques classes. Miramarges. Butlletí dels Estudis Universitaris de Vic. Núm. 20. Vic: Eumo editorial, maig de 1994.


Torrents i Bertrana, M., Reflexió sobre la pràctica i pràctica de la Reflexió. Lliçó inaugural curs 1995-1996. Dins: Memòria 1994/95, Estudis Universitaris de Vic, 1995.

 

Torrents i Bertrana, M., La Escuela como centro de recursos. Cuadernos de pedagogía. Núm. 251, octubre, 1996, p. 14-18.


Traducció de Mercè Torrents: Lou, Virginie, Margarita y la metafísica: Barcelona: Lumen, 1998. Il·lustracions de Marie Gard.

 

Articles a la premsa

 

Torrents, M.,  "Atardecer". Revista “Roda de Ter”. N. 7. Any VII. Setembre de 1949.

 

Torrents i Bertrana, M., "Notas de mi bloc". Pàgina número 5 d’una revista no identificada.

 

Torrents i Bertrana, M., "Entre capullos". Revista Ausona, Vic s/d.

 

Torrents i Bertrana, M., "De Miramarges estant...". El 9 Nou, Vic, 9 de desembre de 1985. 

 

Torrents i Bertrana, M., "Cent mestres més per a Osona".  (De Miramarges estant) El 9 Nou, Vic, 13 de març de 1986. 

 

Torrents i Bertrana, M., "Una escola amb dins i fora". (De Miramarges estant) El 9 Nou, Vic, 14 d’abril de 1986.

 

Torrents i Bertrana, M., "I a sobre... colònies". (De Miramarges estant) El 9 Nou, Vic, 12 de maig de 1986.

 

Torrents i Bertrana, M., "L’escola de la gespa". (De Miramarges estant) El 9 Nou, Vic, 9 de juny de 1986.

 

Torrents i Bertrana, M., "S’ha acabat la bona vida". (De Miramarges estant) El 9 Nou, Vic.

 

Torrents i Bertrana, M., "Un mestre de Gurb, precursor de la renovació pedagògica a la plana". El 9 Nou, Vic, 18 de novembre de 1983.

 

Torrents i Bertrana, M., "Un nou tipus de formació de mestres, per a un nou tipus de mestres". El 9 Nou, Vic, 1981-1982.

 

Torrents i Bertrana, M., "Trobada dels dimarts a l'E. U. Balmes". El 9 Nou, Vic, 8 de juny de 1982.

 

Torrents i Bertrana, M., "La barra de la font", AVUI, 2 d’octubre de 1983.

 

Torrents i Bertrana, M., "Memòria d'en Xesco en les memòries dels mestres de Vic". El 9 Nou, Els suplements del 9 NOU, Vic, 1 d’octubre de 1984.

 

Torrents i Bertrana, M., "Trobarem a faltar el teu somriure, Xesco". AVUI, Fets i gent, Ensenyament, 8 de febrer de 1985.

 

Torrents i Bertrana, M., "Tot abrigant l'esperança..." Alimara, n. 13, desembre de 1985.

 

Torrents i Bertrana, M., "La fira de Sant Ponç i els infants". Butlletí de l’associació de Sant Ponç de Sarrià. N. 4. 11 de maig de 1989.

 

Torrents i Bertrana, M., "La fira de Sant Ponç i l’escola. 10 anys de fira de Sant Ponç (1981-1991)". Districte Sarrià Sant Gervasi. Ajuntament de Barcelona, 1991.

 

   

Literatura infantil i juvenil

 

Torrents i Bertrana, M., La Mercè de les oques. (Contes de la Mercè). Barcelona: Editorial Lumen, 1981.

 

Torrents i Bertrana, M., Primer llibre de la Mercè. (Contes de la Mercè). Barcelona: Editorial Lumen, 1981.

 

Torrents i Bertrana, M., Els oficis de la Mercè. (Contes de la Mercè). Barcelona: Editorial Lumen, 1981.

 

Torrents i Bertrana, M., El gran joc de la Mercè. (Contes de la Mercè). Barcelona: Editorial Lumen, 1.981.

 

Torrents i Bertrana, M., La Mercè fa dissabte. (Contes de la Mercè). Barcelona: Editorial Lumen, 1981.

 

Torrents i Bertrana, M., La Mercè boletaire. (Contes de la Mercè). Barcelona: Editorial Lumen, 1981.

 

Torrents i Bertrana, M., El primer libro de Berta. Barcelona: Editorial Lumen, 1983.

 

Torrents i Bertrana, M., Los oficios de Berta. Barcelona: Editorial Lumen, 1983.

 

Torrents i Bertrana, M., Berta de las ocas. Barcelona: Editorial Lumen, 1983.

 

Torrents i Bertrana, M., Els drets del nen. Barcelona: Editorial Lumen, 1989.

 

Torrents i Bertrana, M., Los derechos del niño. Barcelona: Editorial Lumen, 1989.

 

 

Altres documents

 

Editorials de “Perfums del Bellesguard” (revista de l’escola “Bellesguard”de Barcelona)

 

Editorial núm. 1, curs 1977-78.

Editorial núm. 2, 16 de febrer del 1978.

Editorial núm. 3, 18 d’abril del 1978.

Editorial núm. 4 final de curs 1977-1978.

Editorial núm. 5, curs 1978-1979.

Editorial núm. 6, octubre del 1979.

Editorial núm. 7, curs 1979-1980.

Editorial núm. 8, febrer del 1980.

Editorial núm. 9, març de 1980.

Editorial núm. 10, juny de 1980.

Editorial núm. 11, curs 1980-1981.

Editorial núm. 12, octubre de 1981.

Editorial núm. 13, 30 de gener del 1982.

Editorial núm. 14, abril de 1982.

Editorial núm. 15, juny de 1982.

Editorial núm. 16, 1990.

 

Torrents Bertrana, M., La escuela primaria juzgada por sus ex alumnos. Obreros y campesinos. Tesina, Universitat de Barcelona, 1959 (document mecanografiat).

 

Torrents Bertrana, M., El maestro psicoterapeuta. Sección de Pedagogía. Universitat de Barcelona, 1958-1959 (document mecanografiat).


El noi de la gorra (sense referències. Dedicat a Xesco Boix)

 

Justificació del nom de l’escola i Ideari de l'escola Bellesguard.

Documents del 1970 al 1989.

Fonts orals:

 

Fonts documentals, libràries i arxivístiques:
Fonts iconogràfiques:
Fonts bibliogràfiques:

«Continúa sus tareas el I Congreso Internacional de la Mujer». En: La Vanguardia, 10 de junio de 1970, p. 11. http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1970/06/10/pagina-11/34321410/pdf.html. [Consulta: 15/03/2010].

Article de resposta a un altre article de la Mercè: Garrell, E., «A Miramarges mirant...»  El 9 Nou, Vic, 4 de juliol del 1986. 

Borràs, Casas, Martinez. Vivències d’una mestra. Treball alumnes de magisteri de la UVIC (prof. Joan Soler).

Carta al Director de resposta a article de la Mercè: Garrell, E., «Sí Mercè ...»  -Bústia- El 9 Nou, Vic, 27 de març de 1986. 

Collelldemont, E., i Torrents, C., “Cuando la anécdota se eleva a categoría”. Cuadernos de Pedagogía, nº 305. Ciss Praxis, Barcelona, setembre 2001.

Collelldemont, E.; i Torrents, C. (1999). «Acció i pensament en Mercè Torrents i Bertrana». En: Heras, P.; Vilanou C. (eds.). Pedagogia amb veu de dones. Barcelona: Servei de Publicacions de la UB.

Pascual, E. (1999). «Una vida dedicada l’ensenyament», En: La Marxa, 19 de març de 1999.

Pessarrodona, M. (1999). «Qüestió de prioritats». En: Avui, 31 de març de 1999.

Rodriguez Moreno, M. LL. (1988). «Ressenya del llibre “ Aprendre a ensenyar a aprendre”». En: Interaula. Butlletí de les Escoles Catalanes de Mestres, núm. 4 (juny de 1988).

Rodriguez Moreno, Mª LL. (1991). «Ressenya del llibre “ Per una escola sobre mínims». En: Interaula. Butlletí de les Escoles Catalanes de Mestres, núm. 14 (novembre de 1991).

Tort, A. (1999). «Comiat a una pedagoga». En: La Marxa, 19 de març de 1999.

Tort, A. (1999). «Mercè Torrents, in memoriam». En: El 9 Nou, 19 de març de 1999.

Tort, A. (2006). «Mestres». En: Godayol, P. (ed.). Catalanes del XX. Vic: Eumo.

Vinculada a les corrents
(culturals i/o de pensament):
 • Personalisme
 • Cristianisme
Vinculada a les entitats:
 • Falange Espanyola. Secció Femenina
 • Escola Universitària de Mestres
 • Universitat de Vic (UVic)
Arxius adjunts:
Autor de la fitxa:Antoni Tort Bardolet
Darrera modificació:2010-10-11 13:56:13