Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Rosa Sensat Vilà

Identificació:Mestra, pedagoga
Data de naixement:juny de 1873
Data de defunció:octubre de 1961
Relacions familiars:Mare d'Angeleta Ferrer i Sensat (1904-1992).
Nascuda a:Masnou
Maresme
Lloc de defunció:Barcelona
Llocs de vinculació:Alacant
Condició Socio-Econòmica:
 • Activitat_Lliberal
  mestra
 • Activitat_Lliberal
  pedagoga
Condició Jurídico Etnica:
 • Casada
Biografia:

Rosa Sensat va néixer al Masnou dins d'una família marinera i artesana. El pare, capità de la marina mercant, va morir quan ella tenia 9 anys i la mare, embarassada de la segona filla, va decidir dedicar-se a la confecció de brodats i puntes al coixí amb la participació de les altres dones de la família. La iniciativa va tenir èxit i esdevingué un taller de prestigi que ocupava altres brodadores i proveïa algunes botigues de Barcelona.

Rosa Sensat era una excel·lent brodadora, però també destacava en els estudis. La mare i l'àvia van atendre els seus desitjos i van matricular-la a l'Escola Normal. També van buscar-li el millor col·legi particular per preparar els exàmens. Com no tenia on allotjar-se a Barcelona, van aconseguir que la directora del prestigiós Col·legi Barcelonès, Àngela Vallès, l'acceptés a casa seva. Així, aquesta professora es va convertir en el principal referent acadèmic i professional de Sensat i, finalment, en la seva sogra.

Als quinze anys Rosa Sensat ja era mestra al Masnou. Més tard va ser parvulista a Girona i a Madrid, on va entrar en contacte amb la Institució Lliure d'Ensenyament. També hi aconseguí el títol de mestra normal, el qual li permeté guanyar per oposició la plaça de labors de l'Escola Normal d'Alacant. Finalment, s’encarregà de les classes de ciències, la seva veritable passió, i hi pogué aplicar una metodologia innovadora fins que, en trobar-se embarassada, renuncià a la plaça i demanà el trasllat a una escola de nenes de Barcelona.

A Barcelona va exercir a Sant Martí i a l'escola de la Diagonal on va escriure un diari de classe que mostra el seu elevat grau de dedicació i entusiasme. Hi destaquen les activitats capdavanteres, com organitzar sortides escolars o reduir el temps dedicat a labors, per destinar-lo a l'estudi de la natura o a fer pràctiques de tipus experimental. En tot moment es fa palesa la voluntat de crear un ambient escolar acollidor, similar al d'una llar, i enfortir el caràcter de les nenes i el seu sentit de la dignitat.

L'any 1914 Rosa Sensat va ser nomenada directora de la secció de nenes de l'Escola del Bosc, primera escola a l'aire lliure de Catalunya, on va poder aplicar el seu ideari pedagògic en unes condicions òptimes. Malgrat tot, quan es proclama la Segona República, va acceptar deixar la seva estimada escola i assumir la direcció del Grup escolar Milà i Fontanals, on, més tard, va haver d’afrontar la guerra.

Rosa Sensat va ser una gran divulgadora. Va participar en congressos i va impartir cursos i conferències on explicava els principis de l'Escola Nova i els plantejaments del moviment internacional a favor d'un ensenyament domèstic de caire científic. Les seves principals aportacions es van concretar en propostes encaminades a racionalitzar els continguts i la didàctica de les matèries escolars considerades exclusivament femenines, així com a apropar els principis científics a la realitat i les vivències de l'alumnat. Eren en realitat les dues cares d'una mateixa moneda, la necessitat de renovar la didàctica de les ciències per fer-les més vitals i més atraients i  la necessitat de bastir uns arguments inqüestionables que permetessin la incorporació de sòlids coneixements científics en els programes de les escoles femenines.

Aquesta doble proposta cal inscriure-la en el marc del feminisme català de principis del segle XX, moviment al qual Sensat va estar estretament vinculada. De fet, se la pot considerar una figura clau, ja que va actuar de fil conductor entre la generació de les primeres feministes catalanes i la posterior fornada de mestres compromeses en la modernització i dignificació de l'escola de nenes. 

Obra:

Llibres:

Sensat, Rosa (1912). Viaje pedagógico a Francia, Suiza y Alemania en el año 1911. Memoria presentada al Ayuntamiento de Barcelona por varios maestros públicos. Barcelona: J. Horta impr.

Sensat, Rosa (1921). Curs normal d'ensenyament domèstic per a mestresses. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Sensat, Rosa (1922). Discurs de l'acte inauguralal del curs 1922-1923. Barcelona: Institut de Cultura i Blblioteca Popular de la Dona.

Sensat, Rosa (1922). Rapport de la directrice et professeur du curs Rosa Sensat présenté au IIIème Congrès d'Enseignement ménager. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Sensat, Rosa (192-?). Del vestit i la seva conservació. Barcelona: Consell de Pedagogía de la Mancomunitat de Catalunya.

Sensat, Rosa (1923). Les ciències en la vida de la llar. Barcelona: Publicacions de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. També edició facsímil (1998). Barcelona: Altafulla.  

Sensat, Rosa (1927). Como se enseña la economía doméstica. Madrid: Publicaciones de la Revista de Pedagogía.

Sensat, Rosa (1934). Hacia la nueva escuela. Madrid: Publicaciones de la Revista de Pedagogía. Versió catalana Sensat, Rosa (1996). Vers l'escola nova. Vic: Eumo.

Articles, congressos  i capítols de llibre:

Sensat, Rosa (1912). "Escuelas especiales de higiene y economía doméstica. Necesidad de la enseñanza de la higiene infantil en las normales de maestras y en las escuelas de niñas". En: 1r Congreso Español de Higiene Escolar. Barcelona: Imp. de Viuda de Francisco Badía Cantenys, p. 183-193.

Sensat, Rosa (1916). "Verdadero concepto de los deberes sociales de la mujer y estudio sobre la educación que debiera dársele para cumplir con su misión de esposa y madre". En: Educación Femenina. Cursillo de Conferencias. Barcelona: Parera, p. 99-123.

Sensat, Rosa (1918). "Resum de les converses tingudes amb la D. Rosa Sensat respecte al funcionament de les colònies escolars". En: Colonias escolares: conversaciones pedagógicas. Barcelona: Tip. Lit. M. Sivit, p. 12-16.

Sensat, Rosa (1922). "La enseñanza de la economía doméstica". Revista de Pedagogía, núm. 8 (agosto 1922), p. 285-295.

Sensat, Rosa (1922). "Rapport de Mme. Rosa Sensat". En: 3ème Congrès International d'Enseignement Ménager. Paris: [s.n.], p. 62-69.

Sensat, Rosa (1924). "Estudio de los colores". La vida en la escuela, núm 6, p. 43-46, suplement de Revista de Pedagogía, núm. 30 (junio 1924).

Sensat, Rosa (1926). "La enseñanza doméstica en Barcelona". Revista de Pedagogía, núm. 52 (abril 1926), p. 158-164.

Sensat, Rosa (1929). "La escuela al aire libre". Revista de Pedagogía, núm. 85 (enero 1929), p. 15-22.

Sensat, Rosa (1930). "Momentos escolares". Revista de Pedagogía, núm. 101 (mayo 1930), p. 196-204.

Sensat, Rosa (1930). "L'Institut de Cultura y Biblioteca Popular: rapport presenté par Mme. Rosa Sensat". En: 4ème Congrès International d'Education familiale. Louvain: Imp. M. Istas, vol 5, p. 18-21.

Sensat, Rosa (1932). "Nuestras clases de párvulos". Revista de Pedagogía, núm. 128 (agosto 1932), p. 285-295.

Sensat, Rosa (1933). "Los estudios de la naturaleza en la escuela primaria". Revista de Pedagogía, núm. 141 (septiembre 1933), p. 391-396.

Sensat, Rosa (1933). "Reflexions sobre el moment actual de la nostra escola pública". Revista de Psiclogia i Pedagogia, núm. 4 (novembre 1933), p. 406-415.

Sensat, Rosa (1934). "Hacia la nueva escuela". Revista de Pedagogía, núm. 156 (diciembre 1934), p. 543-551.

Sensat, Rosa (1935). "Problema d'educació". Claror, núm. 2 (juny 1935), p. 34-35.

Fonts orals:

Conversa mantinguda amb Angeleta Ferrer Sensat, filla de Rosa Sensat (03/07/1986).

Fonts documentals, libràries i arxivístiques:

Sensat, Rosa. Cursos ambulants de l'Escola d'Estiu. 2 conferències de R.S. a Canet organitzades pel Consell de Pedagogia. 7 i 8/7/17.  Carpeta 4.2.5. Arxiu Rosa Sensat. Biblioteca de l'Associació de Mestres Rosa Sensat.

Sensat, Rosa. Diaris de Rosa Sensat i Vilà (1914-1928) . Arxiu Rosa Sensat. Biblioteca de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. (Consta de vuit quaderns manuscrits) Versió digital en línia a  http://mdc.cbuc.cat/cdm4/document.php?CISOROOT=/rosasensat&CISOPTR=174 [Consulta: 4/11/2009]

Sensat, Rosa. Las escuelas de niñas. Conferència de R. S. dins d'una sèrie de conferències pedagògiques provincials. 31/8/17. Guió de la conferència.  Carpeta 4.2.6. Arxiu Rosa Sensat. Biblioteca de l'Associació de Mestres Rosa Sensat.

Fonts iconogràfiques:

 

Font: http://www.bcn.es/escoladebosc/historia.htm [Consulta: 24/02/2010].

Fonts bibliogràfiques:

Ainaud de Lasarte, Josep M. (2001). «Rosa Sensat, (1873.1961)». En: Mestres que han fet Catalunya. Barcelona: Mediterrània, p. 37-40.

 

Bernal, J.M. (2001). Renovación pedagógica y enseñanza de las ciencias: medio siglo de propuestas y experiencias escolares (1882-1936). Madrid: Biblioteca Nueva.

 

Caivano, Fabricio (2000). «La meitat del camí». El País. Quadern de cultura, (27 de gener del 2000).

 

Cortada Andreu, Esther (1988). Escuela mixta y coeducación en Cataluna durante la II República. Madrid: Instituto de la Mujer. 

 

Cortada, Esther; Macià, Elisenda (1990-1991). «Escola, ciència i llar: la nova economia domèstica i la formació del professorat ménager». Educació i Cultura, Revista mallorquina de pedagogia, núm. 8-9, (1990-1991), p. 115-121. 

 

Cortada Andreu, Esther (2005). «Rosa Sensat Vilà. Devoción por la naturaleza». En: Treinta retratos de maestras. Madrid: CISSPRAXIS, p. 31-36. 

 

Cortada Andreu, Esther (2008). «Feminisme i educació als inicis del segle XX». En: Pedagogia, política i transformació social (1900-1917). L'educació en el context de la fundació de l'Institut d'Estudis Catalans. Barcelona: Societat d'Història dels Països de Llengua Catalana, filial de l'Insitut d'Estudis Catalans, p. 199-226. 

 

Cortada Andreu, Esther (2009). «Rosa Sensat i Vilà: una ciència de la vida en una escola com la llar». En: Moments històrics de les dones a Catalunya. Institut Català de les Dones. www.gencat.cat/icdones [Consulta: 12/08/2009] .

 Diego Pérez, C.(1996). «Rosa Sensat (Masnou, 1873-Barcelona, 1961)».  En: Ruiz Berrio, J. (dir.). La educación en España. Textos y Documentos.  Madrid: Actas, p. 240-242.

Dones pedagogues. Calendari 2001. Institut Català de les Dones.

http://www20.gencat.cat/docs/icdones/Documents%20web%20antiga/Arxius/pub_calendari2001.pdf [Consulta: 4/11/2009].

 

Gonzàlez-Agàpito, Josep (1989). Rosa Sensat i Vilà, fer de la vida escola. Barcelona: Edicions 62.

 

Gonzàlez-Agàpito, Josep (1996). «Cronologia, bibliografia i pròleg». En: Sensat, Rosa. Vers l'escola nova. Vic: Eumo.

 

«Homenatge a Rosa Sensat» (1992). En: Els debats de l'Institut: cicle de conferències i taules rodones. Barcelona: Insittut Català de la Dona.

 

La mestra Rosa Sensat (2007). Informació bibliogràfica de la Biblioteca de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, 39.

http://www.rosasensat.org/biblioteca/6rosa.html [Consulta: 12/08/2009].

 

Morante Valero, Francisco (1995). «Renovació pedagògica i repressió franquista de postguerra: el cas de Rosa Sensat i Vilà». En: Temps d'educació, núm. 13, (1er semestre 1995), p. 221-241.

 

«Rosa Sensat: l'escola de la vida» (2006). En: Catalunya Recerca, núm. 12 (juny 2006), p. 28-29.

 http://www10.gencat.net/dursi/generados/catala/recerca/recurs/doc/cat_recerce_tota.pdf [Consulta 4/11.2009].

 

«Sensat i Vilà, Rosa (El Masnou, Barcelona, 17-VI-1873-Barcelona, 1-X-1961)» (2000). En: Mujeres en la historia de España. Barcelona: Planeta, p. 685-688. 

 

Solsona, Núria (1999) .«La educación dirigida a las amas de casa. Las aportaciones de Rosa Sensat». En: Interacciones ciencia y género. Discursos y prácticas científicas de mujeres. Barcelona: Icaria, p. 233-257.

Vinculada a les corrents
(culturals i/o de pensament):
 • Escola Nova
 • Feminisme
 • Higienisme
Vinculada a les entitats:
 • Escola del Bosc (Barcelona)
 • Grup Escolar Milà i Fontanals (Barcelona)
 • Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona (Barcelona)
Arxius adjunts:
Autor de la fitxa:Esther Cortada Andreu
Darrera modificació:2010-10-08 14:52:24