Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Simona Pons Trainier (Simona Gay)

Identificació:Poetessa, folklorista, pintora
Data de naixement:gener de 1898
Data de defunció:març de 1969
Relacions familiars:Filla del Dr. Simon Pons, originari de Corbera, i d’Antoinette Trainer de la casa Samsó d’Illa.
Germana petita del poeta Josep-Sebastià Pons.
Casada amb Léon Gay, cosí seu que li portava disset anys i de qui va adoptar el cognom.
Nascuda a:Illa
El Rosselló
França
Lloc de defunció:Illa
El Rosselló
França
Llocs de vinculació:Catalunya Nord
París
Condició Socio-Econòmica:
  • Burgesa
    mestressa de casa
  • Activitat_Lliberal
    escriptora
Condició Jurídico Etnica:
  • Casada
Biografia:D’educació francesa, va estudiar les primeres lletres a l’Illa, per passar després al convent de les benedictines de Portbou fins al setze anys. Quan es casà amb Léon Gay, va viure a Pontoise, Reims, Versalles i París on residí fins al 1940, portant una vida mundana afalagadora. L’enyorança, però, del país la incità des de l’any 1926 a escriure per presentar els seus primers versos a homenatges i certàmens. El crític Tomàs Garcès fou el seu descobridor com a poetessa, i J. Bonafont va obrir-li les pàgines de la Revue Littéraire et Historique du Diocèse de Perpignan a finals dels anys vint. Va ser la primera dona de Catalunya nord que escrivia en català i l’única que publicà a l’Almanac Català rossellonès de la Veu del Canigó. Més endavant va col·laborar en publicacions com La Revista, Clarisse, La Nau i Tramontana.

A París estant, va publicar Aigües vives (1932), amb pròleg de Tomàs Garcés. Aquest primer poemari és un «àlbum elemental on es desplega la vida d’una dona», en paraules de Garcés, i desenvolupa motius temàtics relacionats amb l’Illa i amb records de les estades estiuenques a Port de la Selva. Al 1935 guanyà el premi dels Jocs Florals de Tolosa pel poema «Aigua i sol», recollit al segon poemari Lluita amb l’àngel (1938), llibre valorat per Carles Riba, on alternen l’intensitat de la lluita personal contra l’adversitat i la solitud, amb estampes «Del país català», que constitueixen la segona part.

A partir de 1934, començà a desenvolupar també la tasca de floklorista del rossellonès, espigolant cançons, llegendes i conjurs, i pregàries recollides sobretot dels llavis de les dones velles. El coronament de la seva obra poètica arribà amb la publicació a Barcelona de La gerra al sol (1965), poemari dedicat al seu germà, amb pròleg de Marià Manent. En aquest llibre, tornà a expressar els misteris de la natura, l’acceptació, panteista i cristiana alhora, del cicle de la vida, a més de la crisi que havia patit durant els anys quaranta. Els poemes inèdits que Simona Gay va deixar a la seva mort estan aplegats a Obra poètica (1992), on es recull tota la seva producció.
Obra:

Gay, Simona (1932). Aigües vives / Eaux vives: poemes catalans avec la traduction francaise en regard. París: Occitania.

Gay, Simona (1938). Lluita amb l’àngel / Lutte avac l'ange: poemes catalans avec la traduction francaise en regard. Paris: Noël.

Gay, Simona (1965). La gerra al sol: poemes. Barcelona: Barcino.

Gay, Simona (1992). Obra poètica. Barcelona: Columna.

Fonts orals:
Fonts documentals, libràries i arxivístiques:
Fonts iconogràfiques:

Font: http://www.escriptors.com/autors/gays/pagina.php?id_sec=2430 [Consulta: 25/02/2010].

Fonts bibliogràfiques:

Abelló, Montserrat; Aguado, Neus; Julià, Lluïsa; Marçal, Maria-Mercè (1999). «Simona Gay». En: Paisatge emergent. Trenta poetes catalanes del segle XX. Barcelona: Edicions de la Magrana, p. 39-43.

Abrams, Sam; Broch, Àlex, et al. (2004). «Simona Gay». En: 21 escriptores per al segle XXI. Antologia. Barcelona: ECSA, p. 98-111.

Cotoner, Lluïsa (2006). «Poetes». En: Godayol, Pilar (ed.) Catalanes del XX. Vic: Eumo, p. 296-298.

Manent, Marià (1971). Palabra y poesía y otras notas críticas. Madrid: Seminarios y ediciones.

Valls, Miquela (ed.) (1992). «Introducció». En: Simona Gay, Obra poètica. Barcelona: Columna, p. IX-XLII.

Arxius adjunts:
Autor de la fitxa:Luisa Cotoner Cerdó
Darrera modificació:2010-09-22 13:09:21