Diccionari biogràfic de dones
Consultes
[ Llista de biografies     
Fitxa biogràfica:

Mercedes de Vargas de Chambó (Juana de Arco)

Identificació:Maçona
Data de naixement:1800 (circa)
Data de defunció:juny de 1891
Nascuda a:Alacantí
Lloc de defunció:Alacantí
Llocs de vinculació:Alacant
Condició Socio-Econòmica:
  • Burgesa
  • Burgesa
Condició Jurídico Etnica:
  • Casada
Biografia:

Mercedes Vargas de Chambó era escriptora i maçona activa integrant de la Lògia Constant Alona núm. 8 d’Alacant. Hi fou iniciada amb el nom de Juana de Arco el 4 de maig de 1883. Set mesos després de la seua iniciació assolí el grau 3r, que conservà fins a la seua mort el 17 de juny de 1891. Publicà en el periòdic de la Lògia La Humanidad diversos articles on destacava la seua visió sobre les dones. Per a ella, la naturalesa femenina era determinant en el seu paper social, limitat a la maternitat, l’educació dels fills i la llar. No considerava la vida intel·lectual com una necessitat vital, sinó com una faceta que complementava les seues funcions en l’àmbit domèstic. Tot i que concebia una revolució en la consciència religiosa i l’accés a la instrucció liberal, pensava que l’educació era un instrument per a convertir les dones en bones companyes per als hòmens i assolir un espai d’autoritat compartida a la llar, des del qual regenerar la societat. Una visió molt diferent a la que mantenia Rosario Acuña, que separava la identitat femenina de l’exclusiva projecció familiar, i a qui Mercedes va introduir en la lògia alacantina el 20 de febrer de 1886 amb el nom d’Hipatía, aprofitant un viatge d’aquesta per a pronunciar algunes conferències a Alacant.

Obra:Ensayos poéticos de la señora dña. Mercedes Vargas de Chambó (1865). Segorbe: Imp. Antonio Romani e hijo.
Fonts orals:
Fonts documentals, libràries i arxivístiques:

La Humanidad (Alicante), 1883-1886.

Fonts iconogràfiques:
Fonts bibliogràfiques:

Alvarez Lazaro, Pedro (1985). Masonería y librepensamiento en la España de la Restauración. Madrid: Universidad de Comillas.

Lacalzada de Mateo, M. José (2002). «Mercedes de Vargas de Chambó y Rosario Acuña: El espacio privado, la presencia pública y la masonería (1883-1891)». En: Quiles Faz, Amparo; Sauret Guerrero, Teresa (coords.). Prototipos e imágenes de la mujer en los siglos XIX y XX. Málaga: Atenea. Estudios sobre la mujer. Universidad de Málaga.

Vinculada a les corrents
(culturals i/o de pensament):
  • Lliurepensament
Vinculada a les entitats:
  • Lògia Maçònica Constant Alona (Alacant)
Arxius adjunts:
Autor de la fitxa:Alicia Mira Abad
Darrera modificació:2010-10-11 14:09:56